logosmall
KBTerapicenter
kbt kbterapicenter
  

Om KBT

Ett centralt perspektiv inom KBT är att vårt beteende till stor del är inlärt och formas i samspel med vår omgivning. Våra tidigare livserfarenheter och inlärda beteendemönster påverkar hur vi ser på oss själva och vår omgivning. Samt hur vi reagerar och agerar i olika situationer.
  

Behandlingen

KBT leder till en ökad insikt och förståelse, samt en känslomässig medvetenhet och acceptans. Med hjälp av de nya förhållningssätt och strategier som du får i terapin gör detta att du kan börja agera mer viljemässigt och bryta beteendemönster som vidmakthåller en problematik.

KBT - Kännetecken

  

Evidensbaserat

KBT är evidensbaserat. Det vill säga att det finns ett starkt forskningsstöd för att de metoder som används är effektiva vid behandling av en viss typ av problematik. Socialstyrelsen rekommenderar KBT som behandling vid ett flertal olika problemområden.
  

Målinriktat

Att skapa en större förståelse för det problem man upplever är ofta en viktig grund och som man vanligtvis fokuserar på under de första sessionerna. Fokus övergår sedan mer till här och nu och att strukturerat och målinriktat arbeta mot de mål som man formulerat för terapin.
  

Samarbete

KBT bygger på ett öppet och aktivt samarbete mellan terapeut och klient där terapeuten bidrar med sin kunskap och erfarenhet och klienten med en öppenhet och engagemang. Forskning visar att klientens grad av motivation har ett tydligt samband med behandlingens utfall.
  

Hemuppgifter

En central del i KBT är de hemuppgifter som man vanligtvis formulerar tillsammans i slutet av sessionen. Dessa baserar sig ofta på det man pratat om under sessionen och på ett delmål som klienten ska försöka uppnå som ett steg i att komma till förändring med sitt problem.

Vanliga problem

  Nedstämdhet   Livskriser
  Oro/Ångest   Stress
  Panikattacker   Självkänsla
  Relationer   Fobier
  

Problemdefinition

Ibland är det svårt att själv definiera sitt problem. Man kanske bara upplever att man mår dåligt, inte trivs med sitt liv eller att man har ångest men inte vet riktigt varför. I början av terapin kommer vi att hjälpas åt att definiera de problem som du har och vad du vill uppnå med terapin.

Kostnad

  

Kostnad/betalning

Kostnaden för varje enskild session är 1250 kr (60 minuter). Du kan betala med Swish eller konto/kreditkort. Företag erbjuds även att betala mot faktura.
  

Avbokningsregler

Avbokning ska göras senast dagen innan den avtalade tiden. Vid avbokning samma dygn eller utebliven session debiteras full kostnad, oavsett anledning.
logosmall

KBTerapicenter Stockholm

  Besöksadress

Hantverkargatan 46
112 21 Stockholm

  Öppettider

Vardagar: kl. 08.00 - 17.00
Helger: Stängt

  Kontakta oss

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
08 - 35 11 07
Cookies
KBTerapicenter.se använder sig likt många andra webbplatser av cookies för statistik av besök och för webbplatsens funktion. Genom att klicka på ”Jag förstår” så godkänner du detta. Läs vår Cookiepolicy.